Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

The Holy Ghost Falls on Trapper...

Αλαλαγμοί, φωνές και θόρυβος, ακομά και δαιμονισμός; Ή ομαδική παράκρουση;
Έτσι πάντως λατρεύουν οι πεντηκοστιανοί Τον Θεό τους...


1 σχόλιο:

  1. Τι κρίμα !! Και τα εξηγεί τόσο κατανοητά στο περί χαρισμάτων 14 κεφ. στην προς Κορινθίους Α ο Παύλος ,που και νήπιο να διάβαζε από μετάφραση θα το κατανοούσε πλήρως !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες