Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Μην αμελήσεις να αποκτήσεις την Καινή Διαθήκη.

''Μην αμελήσεις να αποκτήσεις την Καινή Διαθήκη. Κάνε συνεχείς δασκάλους σου τα Ευαγγέλια, τις Πράξεις και τις Επιστολές. Κι αν σου παρουσιαστεί καμιά λύπη, σκύψε στην Καινή Διαθήκη, σαν σε αποθήκη φαρμάκων.''
 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως.
 
Σχόλιο Εγκολπίου: Αλήθεια πόσοι ορθόδοξοι Έλληνες, μελετούν καθημερινώς την Αγία Γραφή; Πόσοι έχουν πετάξει την τηλεόραση και έχουν κλείσει το κομπιούτερ για να χορτάσουν την ψυχή τους από την θεόπνευστη τροφή;
 
Οι αιρετικοί μαζεύονται σε σπίτια και στους ευκτήριους οίκους τους και διαβάζουν, προσεύχονται και κάνουν κηρύγματα για την Αγία Γραφή. Οι ορθόδοξοι Έλληνες τυπικά πηγαίνουν στον ναό και νομίζουν ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν και σπάνιες εξαιρέσεις πιστών που βιώνουν την ακολουθία, την Λειτουργία, την περιφορά της εικόνας, αλλά η πλειοψηφία στέκεται σαν θεατής.
 
Πριν αναχωρήσουμε από τον ψεύτικο αυτό κόσμο πρέπει να κάνουμε κτήμα μας την Αγία Γραφή, βίωμα μας. Να κάνουμε προσευχή από καρδιάς όχι μηχανικά. Με δάκρυ και ταπείνωση, επίγνωση της αμαρτίας μας και με ελπίδα στο έλεος του Κυρίου. Το κυριότερο, αν δεν έχουμε αγάπη προς όλους, εχθρούς και φίλους, μάταια προσευχόμαστε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες