Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Ειδοποίηση.

Μας ειδοποίησαν αναγνώστες μας πως αναρτήθηκαν σχόλια σε διάφορα σάιτ, που παραπέμπουν σε εμάς ενώ εμείς δεν έχουμε σχέση με τα άτομα αυτά που σχολίασαν εξ ονόματος του ιστολογίου μας. 

Δεν γνωρίζουμε πως το κατάφεραν αυτό. Θα προσπαθήσουμε πολύ σύντομα να προστατέψουμε το ιστολόγιο μας από επιθέσεις τέτοιου είδους.

Ως τότε μην δίνετε βάση σε σχόλια που βλέπετε και οδηγούν στο δικό μας ιστολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες