Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Εκτρώσεις στο 2ο και 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. (Ερευνα με κρυφή κάμερα)

Ο πολιτισμός μας χαρακτηρίζεται από επιλεκτική αναφορά σε δικαιώματα. Εμείς ως Χριστιανοί είμαστε υπέρ του δικαιώματος στη ζωή. Ιδιαιτέρως ανυπεράσπιστων εμβρύων που παγκοσμίως εις βάρος τους σημειώνεται γενοκτονία. Προειδοποιούμε πως το βίντεο εμπεριέχει λεπτομέρειες που ίσως κάποιοι θεωρούν ανατριχιαστικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες