Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Η φρίκη έχει όνομα.

Πολλοί δεν γνωρίζουν τί είναι το τζιχάντ, τί είναι το φονταμελιστικό, ακραίο, ριζοσπαστικό ισλάμ. Επειδή μία φωτογραφία ισούται με χίλιες λέξεις θα σας παραπέμψουμε σε ένα σύνδεσμο όπου θα δείτε όσοι θέλετε τί είναι το πραγματικό σαλαφιστικό ισλάμ. Όλες αυτές οι ονομασίες είναι ένα και το αυτό πράγμα. Προσοχή ακατάλληλο περιεχόμενο για κάτω των 18 ετών, βλέπετε με δική σας ευθύνη και μόνο. Πάρα πολύ σκληρές φωτογραφίες από την εφαρμογή του νόμου σαρία σύμφωνα με τις ερμηνείες που δίνουν κάποιοι στο κοράνι. 

Σύνδεσμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες