Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Τα παράδοξα των κλόουν συνεχίζονται στην Αγγλικανική τελετή, την οποία καλούν «Θεία Λειτουργία».

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
 
Ανάμεσα στο πλήθος των ατοπημάτων των αιρετικών Αγγλικανών, προστίθεται, αν είναι δυνατό , αγγλικανική τελετή την οποία καλούν ‘’Θεία Λειτουργία’’, εις μνήμη του διάσημου κλόουν Joseph Grimaldi (1778-1837).

Τούτο αναφέρουν διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης αλλά και κάποια ελληνικά. Αυτή είναι η 71η φορά που επισυμβαίνει τέτοιο παράδοξο. Αυτή τη φορά της τελετής προεξήρχε Αγγλικανή ‘’ιέρεια’’. Η τελετή αυτή καλείται ‘’Τhe Mass clown’’ και πραγματοποιείται από τους αιρετικούς Αγγλικανούς, στο ναό της Αγίας Τριάδος σε μια συνοικία του Βόρειου Λονδίνου. Χθες έγινε η τελετή αυτή έγινε στο ναό των Αγίων Πάντων του Λονδίνου.
 
Προς τούτο ήλθαν όλοι ντυμένοι κλόουν, φέρνοντας μαζί τους και διάφορα ‘’συναφή’’. Μάλιστα όταν στο τέλος προσήλθαν να ‘’κοινωνήσουν’’, ήταν να λυπάσαι από τις φωτογραφίες που ανάρτησαν στο διαδίκτυο. «Πας ο λαός κατά τάξιν μετά αιδούς και ευλαβείας, άνευ θορύβου», αναφέρουν οι ‘’Διαταγές των Αποστόλων’’. Αβίαστα όμως έρχεται ο συλλογισμός, ότι οι ‘’Διαταγές των Αποστόλων’’, αναφέρονται στη στάση των πιστών στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και όχι σε μια τελετή αιρετικών.
 
Παρενθετικά να αναφέρω αυτό που διάβασα σε παλαίτυπο βιβλίο, έκδοσης 1891 (εν Αθήναις), που τιτλοφορείται «Δοκίμιον περί ενώσεως Αγγλικανών Επισκοπάτων μετά της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας», του Νικολάου Χ. Αβράζη (Σχολάρχου Άρτης), όπου αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής εις το Κεφάλαιον το οποίο τιτλοφορείται ‘’Τα 7 αντορθόδοξα ή αιρετικά άρθρα της Αγγλικανικής Εκλησίας’’ : «ΧΧΧV – Φρονεί ότι αι Γενικαί Σύνοδοι δύνανται να πλανηθώσι και ενίοτε επλανήθησαν και εις αυτά τα Θεία. Όθεν τα υπ’ αυτών διαταττόμενας αναγκαία προς σωτηρίαν, ούτε ισχύν, ούτε κύρος έχουσι ότι ελήφθησαν εκ της Ιεράς Γραφής (άρθρ. Κ.Α΄)». Με τέτοια απαξίωση για τις Οικουμενικές Συνόδους πως να μην ολισθαίνουν διαρκώς οι αιρετικοί Αγγλικανοί;

Αν προσθέσομε σ’αυτό το απαράδεκτο και τη βλάσφημη ‘’ακολουθία’’ του γάμου των ομοφυλοφίλων, που συνέταξαν παρά τις αντιδράσεις στους κόλπους τους, θα αντιληφθούμε το πλήθος των ολισθημάτων των. Είναι γνωστή η απαράδεκτη στάση των δύο Αγγλικανών καλουμένων ‘’αρχιεπισκόπων’’ Καντέρμπουρυ και Νέας Υόρκης, στο θέμα των ομοφυλοφίλων. Η πρόταση επίσης του καλουμένου ‘’αρχιεπισκόπου’’ Καντέρμπουρυ, για ένα «σύστημα επιλογών», όπου κάποιος μπορεί να επιτελεί ‘’γάμο’’ ομοφυλοφίλων ή όχι, τι άλλο καταδεικνύει; Η περίπτωση του αιρετικού Αγγλικανού καλουμένου ‘’επισκόπου’’ Gene Robinson που έκανε πολιτικό ‘’γάμο’’ με άνδρα, δεν καταδεινύουν του λόγου το αληθές; Για τούτο η τελεία αγάπη προς τους εν πλάνη αυτούς συνανθρώπους μας, πρέπει να είναι άκφραση Ορθόδοξης ομολογίας.
 
Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες