Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Truth about islam from an ex-muslim lady...

Πρώην μουσουλμάνα ξεσπά και πληροφορεί τί θρησκεία είναι το ισλάμ... Αναφέρει ότι φέρονται στις γυναίκες σαν αντικείμενα και ζώα.... Ακόμα λέει: ''δεν έχουμε δει ιουδαίους, βουδιστές ή χριστιανούς να βιαιοπραγούν εναντίον οπαδών άλλης θρησκείας... Αλλά οι μουσουλμάνοι καίνε εκκλησίες και ασκούν βία... Αφήστε τους ανθρώπους να πιστεύουν όπου θέλουν.'' φώναξε στους μουσουλμάνους που την είπαν αιρετική... 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες