Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Οι μητροπολίτες Καισαριανής Δανιήλ & Κορίνθου Διονύσιος αθεολόγητοι ή εγκάθετοι; [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

Μία τραγική εμφάνιση Επισκόπων που θεωρούνται ορθόδοξοι. Από την ''απάντηση'' που έδωσαν στον κύριο που τους ρώτησε για την παναίρεση του οικουμενισμού ο καθείς αντιλαμβάνεται πόσο έχουν απομακρυνθεί οι ρασοφόροι της εποχής μας από τους αγίους ομολογητές και μάρτυρες άλλων εποχών.
 
Έχουν τόση σχέση με τον Κύριο και το Ευαγγέλιο του όση σχέση έχει η ημέρα με την νύχτα. Εμείς ας τους ευχηθούμε μετάνοια γιατί η κόλαση δεν έχει τέλος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες