Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

Ευρώπη και Χριστιανισμός.

Ευρώπη της «ανεκτικότητας» και των «δικαιωμάτων»: Γερμανός πολιτικός αναγκάσθηκε να παραιτηθεί λόγω της χριστιανικής του πίστης...


O Γερμανός πολιτικός Mark Holleman αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το διορισμό του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μονάχου και την θέση του στο γραφείο για το περιβάλλον και την υγεία, λόγω της συμμετοχής του σε μια ομάδα υπέρ της ζωής (κατά των αμβλώσεων), καθώς και στην Διεθνή Χριστιανική Αλληλεγγύη (Christian Solidarity International - CSI, μίας ομάδας που υπερασπίζεται τους διωκόμενους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο).

Ο Mark Holleman, ένας πολιτικός από το μικρό κόμμα ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei, οικολογικό «συντηρητικό» κόμμα που ιδρύθηκε από μέλη των Πρασίνων) και δήμαρχος της πόλης Denzlingen, είχε συμμετάσχει ενεργά στην "Δράση για το δικαίωμα στη ζωή για όλους (ALFA)" της μεγαλύτερης ομάδας υπέρ της ζωής στη Γερμανία, που κυρίως συνηγορεί σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέρ της ζωής. Η ALFA έχει περισσότερα από 11.000 μέλη και είναι μέλος της Ένωσης του Δικαιώματος για τη Ζωή (BVL). Ήταν επίσης μέλος της Διεθνούς Χριστιανικής Αλληλεγγύης, που υποστηρίζει την προστασία των χριστιανών παγκοσμίως. Και οι δύο οργανισμοί ενεργούν εντός της σφαίρας της δημοκρατίας και του δημοσίου συμφέροντος, και παρ’ όλα αυτά έχουν ονομαστεί «υπερβολικά ριζοσπαστικές» για να γίνουν αποδεκτές.

 
Ο κ Holleman δήλωσε: «Νομίζω ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά προβληματική τάση που ένας πολίτης με μια θεώρηση του ανθρώπου μέσα από χριστιανική σκοπιά, ο οποίος βασίζει την προσωπική ηθική άποψή του σε θέματα προστασίας της ζωής, παρά τις μετριοπαθείς πολιτικές θέσεις, δεν φαίνεται πλέον να είναι επιλέξιμος για ορισμένες θέσεις. Όπως αντιλαμβάνομαι μέσα από τα σχόλια εφημερίδων και προσωπικές επιστολές, πολλοί πολίτες στη χώρα μας ανησυχούν για την ανάπτυξη της ελευθερίας της σκέψης και της ελευθερίας της θρησκείας, λόγω των γεγονότων σχετικά με το διορισμό μου ως ομιλητή για το περιβάλλον. Θα συνεχίσω να ασκώ την χριστιανική μου πίστη, η οποία μου δόθηκε στην πρώιμη παιδική ηλικία και η οποία μου δίνει κίνητρο και δύναμη για την κοινωνική δέσμευση μου, έχοντας βαθιά πεποίθηση και ευγνωμοσύνη».

Πηγή: Κόκκινος ουρανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες