Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος! (+1956)

http://2.bp.blogspot.com/_NiJ0eLrBs0E/S56tx_QStPI/AAAAAAAAAfM/xK6Lpm-BuwA/s1600/1952+%CE%B2.jpg

Ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Μεσσηνίας Χρυσόστομος Πουλουπάτης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας Καλαμῶν (Σκήτης Παναγουλάκη), ἕνας ἀσκητής Ἐπίσκοπος, φωτογραφήθηκε ἐλάχιστα κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ἐδῶ μία μοναδικῆς ἱστορικῆς σημασίας φωτογραφία του, ἀμέσως μετά τήν χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο, τό 1952.


http://2.bp.blogspot.com/_NiJ0eLrBs0E/S56uxKe5uPI/AAAAAAAAAfU/QKZg-ASCUkU/s1600/1956,+%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82+%CE%B1.jpg


http://1.bp.blogspot.com/_NiJ0eLrBs0E/S56vRQaT7lI/AAAAAAAAAfc/gmVwfIrzntE/s320/1956,+%CE%BA%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1+%CE%B1.jpg  
 
Ἀποτέλεσμα τῶν διώξεων καί τῶν κακουχιῶν πού ὑπέστη ὁ ἀγωνιστής Ἐπίσκοπος Χρυσόστομος, ἦταν ὁ σοβαρός κλονισμός τῆς ὑγείας του. Ὁ θάνατός του ἐπῆλθε τήν 27η Ἀπριλίου 1956 στό Λαϊκό Νοσοκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι ἀκόμη καί νεκρός ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ἀντιμετώπισε διωγμό. Ὁ Νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης δέν ἐπέτρεψε νά ἀποσφραγιστεῖ ἕνας ἀπό τούς ναούς τῆς Σκήτης Παναγουλάκη γιά νά ψαλλεῖ ἡ Νεκρώσυνη Ἀκολουθία! Ἔτσι τό φέρετρο μέ τόν σεπτό νεκρό τοῦ ἐπισκόπου Χρυσοστόμου τοποθετήθηκε πάνω σ’ ἕνα τραπέζι, ἔξω ἀπό τήν σφραγισμένη πόρτα τοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας, μέ ἐπιτραχήλιο καί ὠμοφόρειο καί τήν ἀρχιερατική μίτρα ἐπί δίσκου, δέχθηκε τήν προσκύνηση κλήρου καί λαοῦ καί παρά τήν παρουσία δύο Ἀρχιερέων (τοῦ Κορινθίας Καλλίστου καί τοῦ Βρεσθένης Ματθαίου Β’ ), ἡ Χωροφυλακή δέν ἐπέτρεψε τήν τέλεση τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί ὁ νεκρός ἐνταφιάστηκε ''ἀδιάβαστος''!!! Ὁ γέρων κληρικός πού διακρίνεται δεξιά εἶναι ὁ Θεολόγος Καθηγητής καί ποιητής Μοναχός Κυπριανός Λαχανᾶς (+ 1980), ἀσκητής στή Μονή Τιμίου Προδρόμου Κορώνης. (Σχόλιο Εγκολπίου: Αυτή εμφανίζεται ως η κανονική εκκλησία της Ελλάδος. H μισαλλόδοξη και αιρετική συναγωγή που ακόμα και νεκρούς φοβάται τους επισκόπους  της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών.)
 
 
Πηγή: trueorthodoxchyrchphotoarchives.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες