Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ZAŠTO? WHY? - SRPSKI PREVOD - 16 godina od bombardovanja Jugoslavije

Προσοχή! Το βίντεο περιέχει πολύ σκληρές εικόνες, ακατάλληλες για άτομα κάτω των 18 ετών. Βλέπετε με δική σας ευθύνη.

Ας θυμηθούμε τί έκανε το ΝΑΤΟ στην Ορθόδοξη Σερβία. Ας θυμηθούμε τί έκαναν εκείνοι που μιλούν για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, χημικά όπλα. Ας δούμε πόσα παιδάκια κομματιάστηκαν από τις βόμβες του ΝΑΤΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες