Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Τζιχαντιστής προσεύχεται για τον αφανισμό των χριστιανών στο Βέλγιο.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη Βερβιέ του Βελγίου τον Αύγουστο του 2016. Ένας μουσουλμάνος προσεύχεται στον αλλάχ του, να ταπεινώσει και να καταστρέψει τους πολυθεϊστές, να εκμηδενίσει τους μισητούς Χριστιανούς. Επειδή πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα οι μουσουλμάνοι νομίζουν ότι πιστεύουμε σε τρείς θεούς. Σίγουρα υπάρχουν και οι λογικοί μουσουλμάνοι που δεν ενοχλούν και δεν μισούν τους Χριστιανούς. Αλλά τί είναι ικανός να κάνει ένας μουσουλμάνος σαν αυτόν του βίντεο, που μες στη νύχτα προσεύχεται να εκμηδενιστούν οι μισητοί σε αυτόν Χριστιανοί;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες