Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Όταν είσαι ενωμένος με τέτοιους επισκόπους, είσαι Ορθόδοξος;

Ο ''ορθόδοξος'' Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, του Πατριαρχείου Κων/πόλεως, ένας αντιπρόσωπος της θρησκείας Σιχ, ένας παπικός αρχιεπίσκοπος, μία Ιουδαία ραββίνος, ένας διαμαρτυρόμενος και ένας μουσουλμάνος ιμάμης, απαρτίζουν μία οικουμενιστική διαθρησκειακή συνάντηση που εμπεριέχει μουσική, προσευχή, ύμνους και ομιλίες. 

Η μία ενιαία θρησκεία είναι ήδη εδώ. Όποιος θέλει να είναι όντως Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να απομακρυνθεί από αυτό το οικουμενιστικό μόρφωμα χθές! Δεν μισούμε τον αιρετικό μας διδάσκει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποστρεφώμεθα την αίρεση. 

Κλαίμε για το σκοτάδι της αιρετικής πλάνης που κυριαρχεί στον κόσμο, και προσευχώμεθα να φωτισθούν οι άνθρωποι ώστε να γνωρίσουν το Ευαγγέλιο ανόθευτο όπως μας το παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Παραλλήλως απέχουμε από τέτοιου είδους συμπροσευχές για να δείξουμε με την στάση μας αυτή ότι δεν συμφωνούμε και ελπίζουμε κάποιοι να προβληματισθούν και να θελήσουν να γνωρίσουν το αληθινό Ευαγγέλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες