Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή. Καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί.

(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Αποτυχία κατά τον Πάπα ο Σταυρός;

Αυτά πρεσβεύει ο αιρεσιάρχης Πάπας και αυτόν δέχονται ως αδελφό στην πίστη οι επίσημες ορθόδοξες εκκλησίες... Με τη σειρά τους τα μέλη αυτών των επισήμων ορθοδόξων εκκλησιών τα δέχονται στους ναούς τους οι οικουμενιστές παλαιοημερολογίτες και τους μεταδίδουν τα μυστήρια τους. Ένα χάος από το οποίο λείπει η Αλήθεια. Οι συναγωγές αυτές του σατανά καμία σωτηρία δεν μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο το έθαψαν κάτω από τόνους ανθρώπινης διδασκαλίας και ψεύδους.

1 σχόλιο:

  1. Δείτε προσφώνηση προς τον ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ από ορθόδοξο επίσκοπο...
    http://enotitapisteos.blogspot.gr/2015/10/eugenikoslogos.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες