Η ψυχή που μελετά ακατάπαυστα κάθε ημέρα το λόγο του Κυρίου, συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα.

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Τί ήθελε να πει ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης;

http://2.bp.blogspot.com/-Es05xr1ZU8o/Vf6Dx8M63AI/AAAAAAAAQzQ/TyawRiT0e_A/s1600/8%25CE%2597%25CE%2599.jpg

Πηγή: xristianorthodoxipisti.blogspot.gr

(Σχόλιο Εγκολπίου: Δεν περιμένουμε απαντήσεις στις αναρτήσεις μας, από τους αδελφούς μας οικουμενιστές ''ΓΟΧ'', γνωστούς και ως ''Φλωριναίους''. Οι αναρτήσεις μας είναι, όπως βλέπετε, ιστορικές αποδείξεις και φωτογραφίες από έγγραφα της εποχής.

Απαντήσεις δεν λαμβάνουμε στα ντοκουμέντα που φέρουμε στο φως της δημοσιότητος, αντιθέτως μας έρχονται ανώνυμα ειρωνικά σχόλια. Όποιος έχει την ιστορική αλήθεια με το μέρος του ανοίγει διάλογο, δεν ειρωνεύεται και αναιρεί τα στοιχεία που δημοσιεύουμε, αν μπορεί. 

Αναίρεση για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η διαδικασία μέσω της οποίας αποδεικνύω ότι όσα υποστηρίζει ο συνομιλητής με τον οποίον διαφωνώ είναι άκυρα ή ψευδή ή ανακριβή. Η διαδικασία απαιτεί την παράθεση της άποψης του συνομιλητή μου και την αναίρεση αυτής, είτε μέσω ιστορικών αποδείξεων είτε μέσω της παρουσίασης των θέσεων των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας.

Ουδείς εκ των  διαφωνούντων μαζί μας έχει ποτέ αναιρέσει κάποιες από τις ιστορικές μελέτες που έχουμε δημοσιεύσει, στα περί του παλαιοημερολογιτικού χώρου, στα περί ''Φλωριναίων'' και Ματθαιϊκών''. 

Ελπίζουμε κάποτε να ανοίξουν σοβαρό διάλογο μαζί μας όσοι διαφωνούν και αν μας αποδείξουν ότι αυτά που δημοσιεύουμε δεν είναι όπως τα δημοσιεύουμε θα ζητήσουμε συγγνώμη.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες